Aktualności I wydarzenia

Rok 2022

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta w sporze z jednym z dolnośląskich deweloperów o zapłatę kary umownej w związku z zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego po terminie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził kwotę 50 000 zł wraz z odsetkami na rzecz reprezentowanego przez Kancelarię Klienta. Klienta reprezentowali radca prawny Kamil Żekieć i radca prawny Marek Kopyściański.

Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawach związanych z przyznaniem stypendium. Kancelaria reprezentowała jedną z największych niepublicznych Uczelni Wyższych w Polsce. Z ramienia Kancelarii w postępowaniu sądowym występował radca prawny Michał Pyrz oraz radca prawny Marek Kopyściański.

Kancelaria doprowadziła do zawarcia korzystnej ugody reprezentując jedną z wrocławskich spółek komunalnych. Na skutek zawartej ugody Klient Kancelarii uzyskał kwotę 850 000 zł. Z ramienia Kancelarii w negocjacjach uczestniczyli radca prawny Łukasz Błaszczak oraz radca prawny Kamil Żekieć.

Sukces Kancelarii w sporze korporacyjnym. Z powodzeniem reprezentowaliśmy przed Sądem Okręgowym w Legnicy dolnośląską spółkę z branży ceramicznej w procesie sądowym. Na skutek działań prawnych Kancelarii oddalono zostało powództwo przeciwko spółce o uchylenie lub stwierdzenie nieważności dziewięciu uchwał walnego zgromadzenia. Uchwały te miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania spółki. Klienta reprezentowali radca prawny Kamil Żekieć oraz radca prawny Marek Kopyściański.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych na konferencję "II Wrocławskie Seminarium z Postępowania Cywilnego. Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym" (Uniwersytet Wrocławski 22 kwietnia 2022 r.). Na konferencji prof. dr hab. Łukasz Błaszczak wygłosi referat pt. "Dowód z dokumentu tradycyjnego (papierowego) a dowód z dokumentu elektronicznego. Problem odrębności czy tożsamości środków dowodowych". Konferencja adresowana jest do sędziów, radców prawnych, adwokatów i pracowników naukowych.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała pracowników naukowych jednego z wrocławskich uniwersytetów w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko nauczycielom akademickim.

arrow_upward
close