Aktualności I wydarzenia

Rok 2022

Kancelaria z sukcesem reprezentowała jedną z wrocławskich organizacji pozarządowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję ZUS w przedmiocie odmowy zwolnienia ze składek. Na skutek działań ze strony prawników Kancelarii Sąd uchylił wadliwą decyzję organu odmawiającą przyznania przedsiębiorcy wsparcia na podstawie tzw. ustawy covidowej. Z ramienia Kancelarii w postępowaniu sądowym występował mec. Marek Kopyściański i mec. Rafał Kowalski.

Kancelaria z sukcesem reprezentowała jedną z wrocławskich organizacji pozarządowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na akt Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Na skutek działań ze strony prawników Kancelarii Sąd uchylił wadliwy akt organu odmawiający przyznania przedsiębiorcy wsparcia na podstawie tzw. ustawy covidowej. Z ramienia Kancelarii w postępowaniu sądowym występował mec. Marek Kopyściański i mec. Rafał Kowalski.

Wsparcie prawników BSKK na rzecz dużego podmiotu z branży elektronicznej w zakresie sporządzenia ekspertyzy prawnej na temat prawidłowości prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie tzw. karuzeli podatkowej. Ekspertyza prawna została opracowana przez mec. dr hab. Marka Kopyściańskiego oraz mec. prof. dr hab. Łukasza Błaszczaka.

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta w sporze z jednym z dolnośląskich deweloperów o zapłatę kary umownej w związku z zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego po terminie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził kwotę 50 000 zł wraz z odsetkami na rzecz reprezentowanego przez Kancelarię Klienta. Klienta reprezentowali radca prawny Kamil Żekieć i radca prawny Marek Kopyściański.

Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawach związanych z przyznaniem stypendium. Kancelaria reprezentowała jedną z największych niepublicznych Uczelni Wyższych w Polsce. Z ramienia Kancelarii w postępowaniu sądowym występował radca prawny Michał Pyrz oraz radca prawny Marek Kopyściański.

Kancelaria doprowadziła do zawarcia korzystnej ugody reprezentując jedną z wrocławskich spółek komunalnych. Na skutek zawartej ugody Klient Kancelarii uzyskał kwotę 850 000 zł. Z ramienia Kancelarii w negocjacjach uczestniczyli radca prawny Łukasz Błaszczak oraz radca prawny Kamil Żekieć.

Sukces Kancelarii w sporze korporacyjnym. Z powodzeniem reprezentowaliśmy przed Sądem Okręgowym w Legnicy dolnośląską spółkę z branży ceramicznej w procesie sądowym. Na skutek działań prawnych Kancelarii oddalono zostało powództwo przeciwko spółce o uchylenie lub stwierdzenie nieważności dziewięciu uchwał walnego zgromadzenia. Uchwały te miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania spółki. Klienta reprezentowali radca prawny Kamil Żekieć oraz radca prawny Marek Kopyściański.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych na konferencję "II Wrocławskie Seminarium z Postępowania Cywilnego. Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym" (Uniwersytet Wrocławski 22 kwietnia 2022 r.). Na konferencji prof. dr hab. Łukasz Błaszczak wygłosi referat pt. "Dowód z dokumentu tradycyjnego (papierowego) a dowód z dokumentu elektronicznego. Problem odrębności czy tożsamości środków dowodowych". Konferencja adresowana jest do sędziów, radców prawnych, adwokatów i pracowników naukowych.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała pracowników naukowych jednego z wrocławskich uniwersytetów w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko nauczycielom akademickim.

arrow_upward
close