Doradztwo podatkowe Podatek od towarów i usług

Kancelaria świadczy pomoc prawnopodatkową w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych, w tym zwłaszcza rozliczania należności podatkowych, z punktu widzenia regulacji ustawy o podatku od towarów i usług. 

Typowe usługi świadczone przez prawników BSKK na rzecz Klientów obejmują także prawidłowe ustalenie stawek podatku dla konkretnego rodzaju towarów i usług, a ponadto pomoc w prawidłowym dokumentowaniu transakcji handlowych umożliwiających minimalizację ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe faktycznego dokonania transakcji handlowej. 

Do typowej działalności BSKK należy także pomoc przy identyfikowaniu konsekwencji prawnopodatkowych planowanych inicjatyw gospodarczych Klientów, rozpoznawanie ryzyk prawnopodatkowych oraz dążenie do zapewnienia jak najpełniejszej ochrony interesów Klienta w tym zakresie, w tym dążenie do uzyskiwania wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego w związku z istniejącym obowiązkiem podatkowym na gruncie podatku od towarów i usług.

W szczególności prawnicy Kancelarii:

  • doradzają przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zobowiązania podatkowego oraz jego wysokości
  • pomagają w prawidłowej klasyfikacji towarów i usług celem ustalenia właściwej stawki podatku (WIS)
  • doradzają, jak również reprezentują Klientów, w postępowaniu o uzyskanie wiążących organy podatkowe interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • doradzają przy ustalaniu dopuszczalności korzystania z ulg i zwolnień podatkowych,
  • pomagają w dochodzeniu zwrotu podatku
  • reprezentują Klientów w sporach z organami podatkowymi (w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych) w przedmiocie podatku od towarów i usług.
arrow_upward
close