Doradztwo podatkowe Podatek akcyzowy

Kancelaria wspiera Klientów w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych na gruncie podatku akcyzowego. 

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej prawnicy BSKK świadczyli pomoc prawną na rzecz podmiotów prowadzących składy podatkowe, w tym doradzali przy czynnościach polegających na ubieganiu się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych produkcyjno-magazynowych, jak również w postępowaniach o zwrot podatku akcyzowego.

Kancelaria pomaga zwłaszcza przy:

  • ubieganiu się o zezwolenia akcyzowe (zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający)
  • bieżącym doradztwie w zakresie stosowania regulacji prawa akcyzowego
  • klasyfikacji towarów na potrzeby opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz uzyskiwaniu Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA)
  • reprezentacji Klientów w sporach z organami podatkowymi (w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych) w przedmiocie podatku akcyzowego.
arrow_upward
close