Doradztwo podatkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kancelaria świadczy również pomoc prawnopodatkową na rzecz podatników, jak również płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Zakres usług obejmuje zwłaszcza prawidłowe wypełnianie regulacji podatkowych bez względu na źródło przychodów oraz formę opodatkowania (zarówno na zasadach ogólnych, jak i w przypadku wyboru jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania). Obsługa prawnopodatkowa obejmuje rezydentów oraz nierezydentów podatkowych w kontekście podatku u źródła.

W szczególności prawnicy Kancelarii:

  • pomagają ustalić skutki prawnopodatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywanych oraz planowanych transakcji gospodarczych
  • doradzają przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, rozpoznania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu, jak również przy wdrażaniu procedur amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych w przypadkach, gdy w formie opodatkowania wybranej przez podatnika elementem konstrukcyjnym podatku pozostaje ustalenie podstawy opodatkowania w oparciu o rzeczywiste koszty uzyskania przychodu
  • doradzają, jak również reprezentują Klientów, w postępowaniu o uzyskanie wiążących organy podatkowe interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • doradzają w procedurze korzystania przez podatników z ulg i zwolnień podatkowych
  • reprezentują Klientów w sporach z organami podatkowymi (w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.
arrow_upward
close