Doradztwo podatkowe Podatek dochodowy od osób prawnych

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych prawnicy Kancelarii pomagają Klientom w analizie oraz ocenie bieżącej sytuacji prawnopodatkowej, w tym zwłaszcza świadczą pomoc w ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zobowiązania podatkowego, jak również ustalaniu skutków prawnopodatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dokonanych oraz planowanych transakcji gospodarczych. 

Świadczona pomoc prawnopodatkowa obejmuje także wsparcie Klientów przy korzystaniu przez nich z ulg oraz zwolnień podatkowych. 

Ponadto Kancelaria wspiera merytorycznie swoich Klientów w procesach przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, przejęcia, oraz podział podatników).

Prawnicy Kancelarii:

  • doradzają przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, rozpoznania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu, jak również przy wdrażaniu procedur amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych
  • doradzają, jak również reprezentują Klientów, w postępowaniu o uzyskanie wiążących organy podatkowe interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • doradzają w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych – fuzji, przejęć, podziałów
  • doradzają przy ustalaniu dopuszczalności korzystania z ulg i zwolnień podatkowych
  • reprezentują Klientów w sporach z organami podatkowymi (w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.
arrow_upward
close