Doradztwo podatkowe Podatki samorządowe

Kancelaria wspiera Klientów w realizacji obowiązków podatkowych na gruncie wszystkich podatków samorządowych, w tym zwłaszcza doradza w sprawach dotyczących prawidłowego ustalenia przedmiotu opodatkowania w podatkach majątkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pojęcia „budowli”), jak również pomaga w skutecznym i bezpiecznym korzystaniu z prawem przewidzianych ulg i zwolnień podatkowych.

Kancelaria pomaga zwłaszcza przy:

  • ustalaniu skutków prawnopodatkowych zdarzeń cywilnoprawnych na gruncie podatków samorządowych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych)
  • ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego oraz ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
  • prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych
  • reprezentacji Klientów w postępowaniu o uzyskanie wiążących organy podatkowe interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • ustalaniu dopuszczalności korzystania z ulg i zwolnień podatkowych
  • reprezentacji Klientów w sporach z organami podatkowymi (w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych).
arrow_upward
close