Doradztwo prawne Działalność opiniodawcza, sporządzanie ekspertyz prawnych

Prawnicy BSKK w ramach działalności zawodowej zajmują się sporządzaniem ekspertyz prawnych na najwyższym poziomie uwzględniających zarówno bieżącą doktrynę, jak i obowiązujące regulacje prawne (krajowe i unijne). 

Doświadczenie teoretyczne zdobyte w pracy naukowej przekłada się na profesjonalność i rzetelność sporządzanych opinii. 

Działalność Kancelarii wiąże się również z dokonywaniem na potrzeby Klienta oceny rozwiązań legislacyjnych i zgłaszaniem w tym zakresie stosownych postulatów.

arrow_upward
close