Doradztwo podatkowe Informacje

Jednym z wiodących działów prawa, w obszarze którego BSKK świadczy usługi na rzecz swoich Klientów, pozostaje prawo podatkowe. W ramach świadczonej pomocy prawnej prawnicy Kancelarii wspierają Klientów zarówno w obszarze zagadnień związanych z materialnym prawem podatkowym, jak również dotyczących procedury podatkowej. 

W ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii występują zarówno w charakterze doradców, jak również pełnomocników stron w ramach postępowań podatkowych sensu largo. 

W związku z istotnym zaangażowaniem pracowników naukowych specjalizujących się w prawie podatkowym w świadczenie przez Kancelarię usług podatkowych, obsługa prawna świadczona z ramienia Kancelarii gwarantuje wszechstronne spojrzenie na przedmiot sprawy, pozwalając na wnikliwą analizę jej istoty oraz poszerzenie argumentacji prawnej nie tylko opartej o praktykę, ale także prowadzenie dyskursu opierającego się na systemowym i naukowym spojrzeniu na prawo podatkowe. 

Posiadane wiedza oraz kompetencje prawników Kancelarii, w tym zwłaszcza łączenie specjalizacji z wielu działów prawa - w tym prawa podatkowego, umożliwiają ponadto w pełni kompleksową obsługę prawną Klientów Kancelarii, efektem czego jest wszechstronna ocena sytuacji gospodarczej Klienta Kancelarii, także w zakresie w jakim zlecone Kancelarii działanie koncentruje się na aspektach innych niż prawnopodatkowe.

arrow_upward
close