Doradztwo prawne Prawo imigracyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną cudzoziemcom, pragnącym uregulować kwestie prawne związane z ich pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i polskim przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. 

Prawnicy BSKK świadczą także pomoc prawną cudzoziemcom w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania pod względem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do głównych obszarów praktyki Kancelarii w zakresie prawa imigracyjnego należy zaliczyć: 

 • reprezentację obcokrajowców w sprawach dotyczących: wydania i przedłużenia okresu ważności wiz, udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej przez cudzoziemców 
 • reprezentacja obcokrajowców w postępowaniu o uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • pomoc w uzyskaniu zgody na pracę na terytorium Polski
 • reprezentacja obcokrajowców w postępowaniu spadkowym
 • reprezentacja cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu
 • doradztwo w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP
 • reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach karnych i cywilnych oraz przed urzędami
 • rejestracja spółek przez zagranicznych przedsiębiorców
 • reprezentacja cudzoziemców w sprawach rodzinnych i dotyczących kontaktów z dzieckiem oraz jego miejsca zamieszkania 
 • adopcja zagraniczna, uznanie ojcostwa, sprawy związane z alimentacją 
 • pomoc w uzyskaniu aktów stanu cywilnego oraz ksiąg wieczystych
arrow_upward
close