Doradztwo prawne Zamówienia publiczne

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych zarówno na rzecz podmiotów udzielających zamówień, jak i dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach jako wykonawcy.

Pomoc prawna specjalistów BSKK obejmuje następujące obszary:

  • analiza dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego, w tym kompleksowa weryfikacja pod kątem ryzyk prawnych Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ; dawniej SIWZ), wzoru umowy
  • pomoc w sporządzeniu i składaniu ofert, w tym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
  • reprezentacja Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • weryfikacja treści ofert złożonych przez konkurentów
  • sporządzanie projektów pism składanych do Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia
  • reprezentacja Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia
  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i reprezentacja w postępowaniu przed KIO,
arrow_upward
close