Doradztwo prawne Prawo spółdzielcze

Udzielamy wsparcia w zakresie prawa spółdzielczego. 

Pomoc prawna sprowadza się do przygotowywania i opiniowania statutów, regulamin, projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych dokumentów związanych z bieżącą jej działalnością. Zajmujemy się także wsparciem przy likwidacji, podziale i upadłości spółdzielni. 

Świadczenie doradztwa prawnego obejmuje również obsługę i uczestniczenie w posiedzeniach organów spółdzielni (walnego zgromadzenie, rady nadzorczej, zarządu), czy przygotowywaniu różnego rodzaju umów związanych z działalnością spółdzielni. 

W imieniu spółdzielni prowadzimy postępowania sądowe i egzekucyjne. W zakresie wsparcia prawnego działamy także na rzecz ochrony praw lokatorów. 

arrow_upward
close