Doradztwo prawne Postepowania sądowe i sądowoadministracyjne

Spory sądowe to podstawy i jednocześnie jeden z najważniejszych filarów BSKK. Kancelaria specjalizuje się w skomplikowanych i trudnych postępowaniach sądowych.

Udzielamy wsparcia w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Mec. dr hab. Marek Kopyściański z powodzeniem reprezentował Klientów w sprawach podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatków dochodowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W środowisku jest cenionym specjalistą z zakresu doradztwa prawno-podatkowego.

Mec. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak jest specjalistą w zakresie prawa procesowego cywilnego wykładającym na Uniwersytecie Wrocławskim postępowanie cywilne. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, na które składają się artykuły i monografie z zakresu postępowania cywilnego. W działalności zawodowej sporządzał wiele opinii prawnych dotyczących problematyki postępowania cywilnego i skomplikowanych zagadnień z tego zakresu. Jako znawca prawa procesowego cywilnego był wielokrotnie angażowany w charakterze pełnomocnika procesowego w przypadku złożonych i trudnych sporów sądowych. Z powodzeniem reprezentował Klientów w sprawach precedensowych. 

Od samego początku działalności zawodowej specjalizacja ukierunkowana była na spory sądowe. Praktyka ta zajmowała i zajmuje w dalszym ciągu ważne miejsce w obszarze doradztwa prawnego Kancelarii. 

 Przed sądami powszechnymi prowadzimy:

  • sprawy odszkodowawcze - sprawy o naruszenie dóbr osobistych
  • sprawy dotyczące realizacji lub rozliczenia umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi (o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań i kar umownych)
  • sprawy dotyczące czynów z tytułu nieuczciwej konkurencji
  • sprawy z zakresu postępowania nieprocesowego: rejestrowe, wieczystoksięgowe, spadkowe
  • sprawy z zakresu własności intelektualnej
  • sprawy z zakresu prawa pracy
  • sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami (dotyczące wykonania umów przedwstępnych i umów sprzedaży nieruchomości)
  • sprawy rodzinne
  • sprawy przeciwko członkom zarządu

Naszym celem jest wygrywanie spraw sądowych bez względu na wartość przedmiotu sporu i ich złożoność oraz stopień skomplikowania.

arrow_upward
close