Doradztwo prawne Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja pozasądowa

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Uczestniczymy w negocjacjach pozasądowych pomiędzy dłużnikami i wierzyciela proponując rozwiązania najbardziej optymalne dla każdej ze stron. 

Reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli w sprawach z wniosku o ogłoszenie upadłości, a także w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości. Reprezentujemy członków rad wierzycieli. 

Angażujemy się w pomoc przy przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, wniosków o zgłoszenie wierzytelności czy sporządzaniu sprzeciwów co do listy wierzytelności. 

Przygotowujemy kompleksowe wnioski o restrukturyzację wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Doradzamy w wyborze odpowiedniego trybu postępowania przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji. W postępowaniu restrukturyzacyjnym pomagamy przejść poszczególne fazy sądowej restrukturyzacji kończąc na pilotowaniu zatwierdzenia układu i jego wykonania. Przygotowujemy także umowy restrukturyzacyjne.

Doradzamy przy restrukturyzacji pozasądowej opracowując strategie restrukturyzacji długu i zarządzania długami. Doradztwo prawne w tym obszarze wiąże się także z udziałem w negocjacjach dotyczących umów kredytowych i warunków pozyskania nowego dofinansowania.

arrow_upward
close