Doradztwo podatkowe Ceny transferowe

W odniesieniu do transakcji handlowych, których stronami są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo Kancelaria pomaga ustalić obowiązki ciążące na stronach transakcji celem prawidłowego ich udokumentowania, wspiera poprawność procedur wdrożonych przez podatników oraz wspierają w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe.

W szczególności prawnicy Kancelarii:

  • pomagają we wdrożeniu polityki cen transferowych
  • pomagają stworzyć dokumentację transferową
  • pomagają w przygotowywaniu analiz porównawczych/analiz cen transferowych mających na celu ustalenie/weryfikację rynkowego poziomu wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych, najmu, itp.
  • reprezentują Klientów w sporach z organami podatkowymi (w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych) w zakresie cen transferowych.
arrow_upward
close