Doradztwo prawne Spółki i spory korporacyjne

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa spółek. Pomagamy przy wyborze najwłaściwszej formy i struktury prowadzenia działalności. Przygotowujemy dokumenty korporacyjne oraz uczestniczymy w zgromadzeniach i posiedzeniach organów spółek. 

Spory korporacyjne stanowią ważny i wiodący filar BSKK. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych. W ramach obsługi prawnej świadczyliśmy pomoc dla przedsiębiorców z różnych branż wspierając ich w działalności korporacyjnej. 

Reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych dotyczących m.in.:

  • powództw o wyłączenie wspólnika
  • powództw o rozwiązanie spółki
  • powództw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały
  • powództw o ustalenie nieistnienia uchwały
  • powództw o pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji lub prawa prowadzenia spraw spółki
  • powództw o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio)
  • powództw o wypłatę dywidendy 

Istota sporów korporacyjnych jest w każdym wypadku złożona i wymaga indywidualnego podejścia mając na uwadze interes Klienta. W każdym wypadku staramy się opracować możliwą i najbardziej optymalną strategię procesową prowadzenia sporu korporacyjnego.

arrow_upward
close