Doradztwo prawne Prawo samorządowe

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa samorządowego obejmuje zarówno wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w efektywnym, sprawnym i praworządnym świadczeniu usług publicznych na rzecz lokalnego społeczeństwa. 

Na te działania BSKK składają się:

  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym zarówno organów wykonawczych, jak i stanowiących poprzez przygotowywanie projektów uchwał oraz indywidualnych aktów administracyjnych, 
  • wdrażanie procedur nowoczesnej administracji, 
  • reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi lub sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym ze szczególnym uwzględnienie sporów przeciwko organom nadzoru. 

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prawa oświatowego, zamówień publicznych oraz sporządzania i opiniowania umów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. 

arrow_upward
close