Doradztwo prawne Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy, zarówno w przedmiocie zbiorowego prawa pracy, jak i doradztwa w bieżących sprawach pracowniczych. Nasza firma wielokrotnie sporządzała na zlecenie Klientów wzory umów o pracę dla różnych kategorii pracowników, a także wzory umów o zakazie konkurencji oraz regulaminy pracy. 

BSKK z powodzeniem zastępowała pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, także w sprawach precedensowych oraz w sprawach wypadków pracowniczych. Nasza oferta obejmuje również kompleksowe doradztwo w zakresie przestrzegania norm prawa pracy, przepisów BHP oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Kancelaria wielokrotnie kompleksowo wspierała, swoich Klientów w zakresie przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę, czuwając nad całym procesem prawnym. 

W ramach obszaru praktyki zawodowej związanej z prawem pracy Kancelaria świadczyła także doradztwo prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie Kancelaria przede wszystkim świadczyła bieżącą obsługę prawną immanentnie związaną z ustawowymi obowiązkami spoczywającymi na pracodawcy (i stanowiącą konsekwencję nawiązanych stosunków pracowniczych), a także reprezentowała Klientów w relacjach z organami państwowymi właściwymi w sprawach pracowniczych – Państwową Inspekcją Pracy czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Prawnicy Kancelarii, wielokrotnie i to z powodzeniem reprezentowali Klientów (pracodawców) w sporach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym pracą w warunkach szkodliwych. 

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, w ramach tej gałęzi prawa BSKK stale współpracuje z biegłymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz byłymi inspektorami pracy. 

arrow_upward
close