Doradztwo prawne Due diligence (audyt prawny)

Zakres due diligence w każdym wypadku ustalony jest z Klientem w zależności od potrzeb i założeń biznesowych. 

Kancelaria oferuje wsparcie przy audytach prawnych dotyczących badania stanu spółki lub określonych aktywów. W ten sposób umożliwiamy Klientom zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych związanych z transakcjami sprzedaży firmy lub jej aktywów. 

Kancelaria oferuje wsparcie przy audytach prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Dokonujemy wnikliwej i szczegółowej analizy informacji dotyczących statusu prawnego nieruchomości. Zasadniczym celem takiego badania jest zweryfikowanie informacji podanych przez sprzedającego co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości po to, aby kupujący mógł zrealizować swoje założenia inwestycyjne. 

BSKK oferuje wsparcie przy audytach w zakresie prawidłowości stosowania w spółce prawa pracy. Analizujemy strukturę zatrudnienia, podstawy zatrudnienia i przesłanki rozwiązania umów o pracę. Badamy obowiązujące u pracodawcy regulaminy oraz zasady funkcjonowania związków zawodowych. 

arrow_upward
close