Doradztwo podatkowe Opinie prawnopodatkowe

Zważywszy na łączenie przez prawników Kancelarii praktyki zawodowej oraz kariery naukowej istotną domeną w zakresie praktyki podatkowej BSKKK jest także sporządzanie na zlecenie Klientów Kancelarii opinii na potrzeby prowadzonych postępowań podatkowych oraz toczących się postępowań sądowoadministracyjnych. 

Zamierzeniem sporządzanych Opinii jest nie tylko przedłożenie stanowiska oraz argumentacji strony postępowania (w tym ocenę prawidłowości działań strony postępowania ad casum), ale przede wszystkim umożliwienie szerokiego spojrzenia na zagadnienia prawne, w tym prawnopodatkowe, stanowiące istotę sporu z organami podatkowymi, nie tylko z perspektywy praktyki stosowania prawa, ale również z uwzględnieniem nauki prawa. 

Niejednokrotnie stanowisko prawników BSKK zajęte w przygotowywanych przez nich opiniach prawnopodatkowych oraz powoływana w nich argumentacja były podzielane i uwzględniane przez organy w rozstrzygnięciu kończącym konkretną sprawę.

arrow_upward
close