Doradztwo prawne Nieuczciwa konkurencja

Czyn nieuczciwej konkurencji może dotknąć każdego przedsiębiorcę. W dobie masowej konsumpcji i wymiany dóbr podmioty gospodarcze narażone są na ciągłe naruszenia reguł uczciwej konkurencji. 

Naśladownictwo produktów i oznaczeń, nieuczciwa reklama, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, naruszenie zakazu konkurencji, to praktyki bardzo często spotykane w obrocie gospodarczym. Naruszenie reguł uczciwej konkurencji niesie za sobą konsekwencje, które wiążą się między innymi z wysokimi karami pieniężnymi czy koniecznością prostowania fałszywych informacji w mediach, co bez wątpienia negatywnie wpływa na wizerunek producenta lub usługodawcy oraz jego marki. 

BSKK prowadzi doradztwo prawne w zakresie roszczeń przysługujących przedsiębiorcom z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Oferuje przy tym pełne wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie oceny działalności pod kątem reguł uczciwej konkurencji i zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji na wstępnym etapie planowania działań oraz strategii rynkowej, jak i na etapie sądowym. 

Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz opiniują projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji. 

arrow_upward
close