Zespół Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

Kontakt

tel.: +48 501 735 004
tel.: +48 717 245 540
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


język: niemiecki, rosyjski

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

Partner zarządzający BSKK, radca prawny. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor naczelny kwartalnika „ADR.Arbitraż i Mediacja”. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 r. Jednocześnie jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Edukacja

 • w 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym” (opublikowanej w wydawnictwie TNOiK w 2006 roku)
 • w 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010 (opublikowanej w wydawnictwie Wolters Kluwer)
 • w 2020 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych nadany postanowieniem Prezydenta RP

Autor ponad 140 publikacji naukowych, na które składają się artykuły, komentarze oraz opracowania książkowe.

Autor monografii prawniczych:

 1. „Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym”, Toruń 2006
 2. „Sądownictwo polubowne (arbitraż)”, Warszawa 2006 (współautor M. Ludwik)
 3. „Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010
 4. „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017
 5. „Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym”, Warszawa 2018
 6. „Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) KPC)”, Warszawa 2019
 7. „Powództwo oczywiście bezzasadne. Artykuł 191(1) KPC", Warszawa 2021

Współautor i współredaktor opracowań zbiorowych z zakresu prawa procesowego cywilnego:

 1.  „Dowody w postępowaniu cywilnym. System Postępowania Cywilnego”, tom 2, red.  Ł. Błaszczak, Warszawa 2021
 2. „Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych”, red. Ł. Błaszczak, K.  Markiewicz, Warszawa 2015
 3. „Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego”, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015
 4. „Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy”, red. A. Torbus,  Warszawa 2015
 5. „Rola biegłego w postępowaniach sądowych”, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz,  Wrocław 2016
 6. „Postępowanie cywilne”, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2011
 7. „Postępowanie cywilne. Meritum”, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021

Nagrody i wyróżnienia:

 • stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe
 • kilkukrotnie nagradzany nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

Działalność zawodowa

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku. W latach 2007-2012 był związany z jedną z największych polskich Kancelarii z siedzibą w Krakowie, współtworząc jej wrocławski oddział. Następnie prowadził indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego świadcząc pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych. W 2015 r. wraz z radcą prawnym dr hab. Markiem Kopyściańskim założył spółkę partnerską, w której obecnie pełni funkcję partnera. 

Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, prawie spółek, arbitrażu i prawie zamówień publicznych. Świadczy pomoc prawną także w zakresie prawa samorządowego. W dotychczasowej działalności zajmował się skomplikowanymi procesami sądowymi (w tym procesami korporacyjnymi, a także dotyczącymi własności intelektualnej oraz procesami z zakresu nieuczciwej konkurencji). Brał udział jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Występował jako arbiter w skomplikowanych postępowaniach arbitrażowych. Autor i współautor licznych ekspertyz prawnych dotyczących zagadnień z zakresu pomocy publicznej, postępowania cywilnego, zamówień publicznych, arbitrażu, czy problematyki spraw frankowych. 

arrow_upward
close